EZD RP

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Zadanie które powierzył nam Klient, obejmowało zaprojektowanie logo, stworzenie księgi znaku, wszystkich najważniejszych elementów identyfikacji wizualnej, włączając w to projekt strony www wraz z zakładkami.

Klient oczekiwał projektu, który będzie nowoczesny, zrozumiały i estetyczny a także uniwersalny pod kątem wykorzystywania.

Istotną wytyczną była również chęć nawiązania do Polski jako kraju.

O Kliencie

Bezpłatny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją to narzędzie awansu cyfrowego dla wszystkich podmiotów publicznych. Powszechne wdrożenie EZD RP to fundament sprawnego państwa i przejrzystość w działaniu administracji.

Zakres działań
Logo, Księga znaku, Księga identyfikacji wizualnej, Projekt strony www
Logo

W logotypie postawiliśmy na bardzo techniczne i nowoczesne liternictwo. Zastosowany font został poddany kilku modyfikacjom. Dzięki nim uzyskaliśmy m.in. płynne „przejście” pomiędzy literami „EZD” oraz jeszcze większy wydźwięk nowoczesności.

Bazą sygnetu jest symboliczny kształt Polski, co podkreśla ogólnokrajowy charakter systemu i jest bezpośrednim nawiązaniem do fragmentu nazwy: „RP”

Symbol dokumentu w oczywisty sposób związany jest z plikami, dokumentami, czyli ogólnie mówiąc – dokumentacją. Odpowiednie wykorzystanie kształtu Polski pozwoliło na idealne połączenie obu symboli.

Aby podkreślić elektroniczny charakter zarządzania dokumentacją, wykorzystaliśmy rozpoznawalną symbolikę elektroniki w odpowiedniej, unikalnej i pasującej do całości aranżacji. W sygnecie element skierowany jest ku dokumentowi co dodatkowo „podbija” przekaz.

Księga znaku

W związku z zapotrzebowaniem Klienta wynikającym ze skali i rangi projektu, została przygotowana rozbudowana księga znaku.

Zaprojektowany przez nas trzydziestostronicowy dokument, precyzyjnie opisywał takie zagadnienia jak geneza i budowę logo z uwzględnieniem wszystkich wersji. W rozdziale “Budowa logo” opracowaliśmy szczegółowo siatkę modułową, konstrukcję oraz pola: podstawowe i ochronne.

Dużą uwagę poświęciliśmy kolorystyce zarówno tej podstawowej jak i uzupełniającej, która w kontekście zastosowań logo odgrywała istotną rolę, a dzięki wyczerpującej części poświęconej zasadom stosowania, zapewniliśmy optymalne pole do poprawnego używania logo.

Całość dopełnia zaprezentowanie proponowanego liternictwa w identyfikacji wizualnej.

 

Projekty

W ramach działań projektowych stworzyliśmy księgę identyfikacji wizualnej, zawierającą komplet wizualizacji poszczególnych materiałów.

Papier firmowy

Element identyfikacji wizualnej

Wizytówka

Element identyfikacji wizualnej

Teczka

Element identyfikacji wizualnej

Raport

Element identyfikacji wizualnej

Identyfikator

Element identyfikacji wizualnej

Torba papierowa

Element identyfikacji wizualnej

Rollup

Element identyfikacji wizualnej

Certyfikat i Dyplom

Element identyfikacji wizualnej

Długopis

Element identyfikacji wizualnej

Stopka maila

Element identyfikacji wizualnej

Agencja zrealizowała zadania w terminie ustalonym wspólnie przez strony, dostarczając pełen katalog wymaganych w umowie plików. Kontakt z przedstawicielami Agencji był wzorowy. Całość prac została wykonana z należytą starannością i odpowiadała ustaleniom zaakceptowanym przez strony na początku współpracy.
Sławomir Zych, Kierownik projektu EZD RP

Inne realizacje

portfolio-rabkoland2
Rabkoland

Logo, Księga znaku, Księga identyfikacji wizualnej, Skład książeczki, Tabliczki informacyjne

+
double fruit
Double Fruit

Logo, Projekty opakowań

opieko-main
Opieko

Logo, Księga Znaku

portfolio-dabflow main photo
Flowcast

Logo, Design + UI aplikacji webowej

To
work!

Write to us
what you need,

leave us your contact details and we will analyze the topic free of charge and come back with an offer.

Your contact details    What can we do for you?